مکنده دود لیزر

دستگاه های مکنده دود لیزر

دستگاه های مکنده دود لیزر،

دستگاه های مکنده دود لیزر زیبایی یا به اصطلاح Laser Smoke Evacuator، دستگاه هایی هستند که برای جذب دود و گاز های تولید شده در روند جراحی های زیبایی با لیزر استفاده می شوند. این دستگاه ها با عملکردی شبیه به دستگاه های جذب گازات استفاده می شوند و با جذب دود لیزر، تخلیه یا خنک شدن آن را تسهیل می کنند. این دستگاه ها باعث کاهش خطرات سلامتی برای پزشک و بیمار می شوند و در بسیاری از جراحی های زیبایی که با لیزر انجام می شوند، استفاده می شوند.